КУН ТАРТИБИ:

1.Ветеринария илмий тадқиқот институти мустақил тадқиқотчиси Сафаров Алишер Абдуқаххор ўғлининг “Тошкент мегаполиси итлари (Canis familiaris Dom.) паразитлари фаунаси ва экологияси” мавзусидаги 03.00.06 – Зоология ихтисослигидан биология фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини олиш учун тайёрланган диссертация ишининг муҳокамаси.

Илмий раҳбар: академик Д.А.Азимов

Тақризчилар: б.ф.д., проф. А.Г.Кожевникова

б.ф.н., доцент Э.Ф.Икромов

2.Турли масалалар.

ИЛМИЙ СЕМИНАР

 

Поделиться ссылкой: