ЭЪЛОН !

2020 йил 19 ноябрь соат 1400да

Зоология  институти ҳузуридаги илмий даражалар берувчи DSc.02/30.12.2019.B.52.01рақамли бир марталик илмий кенгаш қошидаги илмий семинарнинг навбатдаги мажлиси бўлади

(ZOOM дастури орқали Онлайн тарзда)

КУН ТАРТИБИ:

Илмий семинар йиғилиши кун тартибига қуйидаги масала қўйилган:

Андижон давлат университети эркин тадқиқотчиси Хусанов Алижон Каримовичнинг “Тенгқанотли-хартумли ҳашаротлар (Insecta, Homoptera)нинг “паразит-ҳўжайин” мавзусидаги 03.00.06 – Зоология ихтисослигидан биология фанлари бўйича фан доктори (DSc) илмий даражасини олиш учун тайёрланган диссертация ишининг муҳокамаси.

Илмий маслаҳатчи: б.ф.д., проф. /М.Х.Ахмедов/

Тақризчилар: б.ф.д., проф. И.И.Абдуллаев

б.ф.д. М.Ш. Рахимов


Поделиться ссылкой: