КУН ТАРТИБИ:

 

1.ЎзР ФА Зоология институти III босқич таянч доктаранти Мусаев Дилшод Мухаммаджановичнинг 03.00.06 – Зоология ихтисослигидан “Жанубий Ўзбекистон сўқир қандалалари (Hemiptera:Miridae) (фаунаси, экологияси, хўжалик аҳамияти) мавзусидаги биология фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини олиш учун тайёрлаган диссертация ишининг муҳокамаси.

Илмий рахбар: б.ф.д. Б.Р.Холматов

Тақризчилар: б.ф.д. И.И.Зокиров

б.ф.б.ф.д. (PhD) А.К.Хусанов

2.Турли масалалар

 

 

Семинар илмий котиби


Поделиться ссылкой: