ЭЪЛОН !

2021 йил  14январь соат 14:00 да

Зоология  институти ҳузуридаги илмий даражалар берувчи DSc.02/30.12.2019.B.52.01 рақамли илмий кенгаш қошидаги илмий семинарнинг навбатдаги №9-сонли мажлиси бўлиб ўтади

(ZOOM дастури орқали Онлайн тарзда)

КУН ТАРТИБИ:

1. ЎзР ФА Зоология институти кичик илмий ходими Атамуратова Мухайё Шавкатовнанинг 03.00.06 – Зоология ихтисослигидан Оҳангарон дарёси сув ҳавзаларининг ихтиофаунаси мавзусидаги биология фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини олиш учун тайёрланган диссертация ишининг муҳокамаси.

Илмий рахбар: б.ф.н. У.Т.Мирзаев

Тақризчилар: б.ф.д., проф. Э.Шерназаров

б.ф.д. А.Р.Кузмето

2. Турли масалалар

Семинар илмий котиби

 

Поделиться ссылкой: