ЭЪЛОН !

2021 йил  14январь соат 16:00 да

Зоология  институти ҳузуридаги илмий даражалар берувчи DSc.02/30.12.2019.B.52.01 рақамли илмий кенгаш қошидаги илмий семинарнинг навбатдаги №10-сонли мажлиси бўлиб ўтади

(ZOOM дастури орқали Онлайн тарзда)

КУН ТАРТИБИ:

  1. Наманган Давлат Университети Тўраева Зухра Ражабоевнанинг 03.00.06 – Зоология ихтисослигидан «Марказий Ўзбекистон тўғриқанотли (Insecta: Orthoptera) ҳашаротлари фаунаси ва экологияси» мавзусидаги биология фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини олиш учун тайёрлаган диссертация ишининг муҳокамаси.

Илмий рахбар: б.ф.н. Г.С.Мирзаева

Тақризчилар: б.ф.д. М.Ж.Медетов

б.ф.д. И.И.Зокиров

  1. Турли масалалар

Семинар илмий котиби

Поделиться ссылкой: