Category: Avtoreferatlar

Хусанов Алижон Каримович “Тенгқанотли-хартумли ҳашаротлар (Insecta, Homoptera)нинг “паразит-ҳўжайин” тизимидаги морфо-экологик адаптацияси, озуқа ўсимлигига ихтисосланиши ва коэволюцияси”

21321231

Фан доктори (DSc) диссертацияси мавзуси Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясида B2019.4.DSc/B108 билан рўйхатга олинган. Диссертация Андижон давлат университетида бажарилган. 03.00.06 – Зоология ...

Канатбаева Турганкул Садуовна “Зарафшон дарёси қуйи оқими сув ҳавзаларида Узоқ Шарқ ўсимликхўр балиқларидан яйлов аквакультурасида фойдаланиш истиқболлари”

21321231

Биология фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси мавзуси Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясида B2019.3. PhD/B 379 рақам билан рўйхатга олинган. Диссертация Тошкент ...

Умматова Мухайё Эгамбердиевна “Зарафшон дарёси қуйи оқими сув ҳавзаларида карп (Cyprinus carpio L) балиғининг яйлов аквакультураси объекти сифатидаги биологик хусусиятлари”

21321231

Биология фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси мавзуси Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясида B2019.3.PhD/B381 рақам билан рўйхатга олинган. Диссертация Тошкент давлат аграр ...

Собиров Озодбек Тожиматович “Фарғона водийси кокцидлари (Homoptera: Coccinea) фаунаси, морфологияси ва экологик хусусиятлари”

21321231

Биология фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси мавзуси Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясида B2020.1.PhD/B120. рақам билан рўйхатга олинган. 03.00.06 – Зоология Диссертация ...

Мусаев Аблатдийн Кераматдинович “Катта Орол денгизи зоопланктони (фаунаси, экологияси, сукцессияси, амалий аҳамияти)”

21321231

Биология фанлари буйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси мавзуси Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясида B2017.4.PhD/B136 рақам билан рўйхатга олинган. 03.00.06 – Зоология Диссертация ...

Хуррамов Алишер Шукурович “Ўзбекистонда буғдой ва ѐввойи бошоқли ўсимликлар нематодалари”

21321231

Фан доктори (DSc) диссертацияси мавзуси Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясида В2018.2.DSc/В77 рақам билан рўйхатга олинган.. 03.00.06 – Зоология Диссертация Термиз давлат университетида ...

Рахмонов Рашит Рахимович “Бухоро вилоятида овланадиган ҳайвон турлари: фаунаси, экологияси ва барқарор фойдаланилиши”

21321231

Биология фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси мавзуси Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясида B2018.2.PhD/B196 рақам билан рўйхатга олинган. 03.00.06 – Зоология Диссертация ...

Бекчанов Музаффарбек Худайбергенович “Хоразм воҳаси оқиш капалаклари (Lepidoptera: Pieridae) биоэкологияси ва уларни сақлаш муаммолари”

21321231

Фалсафа доктори (PhD) диссертацияси мавзуси Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясида B2018.1.PhD/B158 рақам  билан рўйхатга олинган. Диссертация Урганч Давлат университетида бажарилган. 03.00.06 – ...