Category: Yangiliklar

Бердибаев Абат Султамуратович “Қорақалпоғистон йиртқич сут эмизувчилари (Mammalia: Carnivora) гельминтлари”

21321231

Биология фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси мавзуси Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясида B2020.2.PhD/B194 рақам билан рўйхатга олинган. Диссертация Нукус давлат педагогика ...

Ўзбекистон зоология фани: ҳозирги замон муаммолари ва ривожланиш истиқболлари” мавзусидаги III республика илмий-амалий анжуманида иштирок этиш учун таклиф этамиз.

2423424324

  Ҳурматли ҳамкасблар! Сизни 2021 йил 18-19 ноябрь кунлари Ўзбекистон Республикаси Фанлар Академияси Зоология институтида ўтказиладиган “Ўзбекистон зоология фани: ҳозирги замон муаммолари ва ривожланиш истиқболлари” ...

Малакавий имтиҳонга рухсат бериш тўғрисида

2423424324

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 16 февралдаги ПФ-4958-сон “Олий ўқув юртидан кейинги таълим тизимини янада такомиллаштириш тўғрисида”ги Фармони, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 22 ...

Омонов Маматқобил Исмоилович “Сурхондарё сур қоракўл қўйлари генофондини сақлашнинг селекцион-генетик асосларини ишлаб чиқиш”

21321231

Фан доктори (DSc) диссертацияси мавзуси Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясида В.2019.4.DSc/В110 рақам билан рўйхатга олинган. Диссертация Қоракўлчилик ва чўл экологияси илмий-тадқиқот институтида ...

Тураева Зухра Ражабоевна “Марказий Ўзбекистон тўғриқанотли (Insecta: Orthoptera) ҳашаротлари фаунаси ва экологияси”

21321231

Биология фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси мавзуси Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясида B2020.4.PhD/B166 рақам билан рўйхатга олинган. Диссертация Наманган давлат университетида ...

Атамуратова Мухайё Шавкатовна “Оҳангарон дарёси сув ҳавзаларининг ихтиофаунаси “

21321231

Фалсафа доктори (PhD) диссертацияси мавзуси Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясида B2019.2.PhD/B162 рақам билан рўйхатга олинган. 03.00.06 – Зоология Диссертация иши  Зоология институтида ...

Рустамов Кахрамон Журабоевич “Термитларга қарши курашда инсектицидли восита тайёрлаш усулини ишлаб чиқиш”

21321231

ТЕРМИТЛАРГА ҚАРШИ КУРАШДА ИНСЕКТИЦИДЛИ ВОСИТА ТАЙЁРЛАШ УСУЛИНИ ИШЛАБ ЧИҚИШ 03.00.06 – Зоология Диссертация ҳимоясисиз ихтиро патенти асосида биология фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини ...

Э Ъ Л О Н!

2423424324

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси хузуридаги Олий Аттестация комиссияси Раёсатининг 2017 йил 31 майдаги 239/3-сон қарори билан тасдиқланган «Малакавий имтиҳонлар ўтказиш тартиби тўғрисидаги Низом» нинг 8-бандига ...

ЭЪЛОН! 2021 йил 24 март соат 15:00 да Зоология институти ҳузуридаги илмий даражалар берувчи DSc.02/30.12.2019.B.52.01 рақамли илмий кенгаш қошидаги илмий семинарнинг навбатдаги № 2-сонли мажлиси бўлиб ўтади

2423424324

2021 йил  24 март соат 15:00 да Зоология  институти ҳузуридаги илмий даражалар берувчи DSc.02/30.12.2019.B.52.01 рақамли илмий кенгаш қошидаги илмий семинарнинг навбатдаги № 2-сонли мажлиси бўлиб ...