Category: Yangiliklar

Тураева Зухра Ражабоевна “Марказий Ўзбекистон тўғриқанотли (Insecta: Orthoptera) ҳашаротлари фаунаси ва экологияси”

21321231

Биология фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси мавзуси Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясида B2020.4.PhD/B166 рақам билан рўйхатга олинган. Диссертация Наманган давлат университетида ...

Атамуратова Мухайё Шавкатовна “Оҳангарон дарёси сув ҳавзаларининг ихтиофаунаси “

21321231

Фалсафа доктори (PhD) диссертацияси мавзуси Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясида B2019.2.PhD/B162 рақам билан рўйхатга олинган. 03.00.06 – Зоология Диссертация иши  Зоология институтида ...

Рустамов Кахрамон Журабоевич “Термитларга қарши курашда инсектицидли восита тайёрлаш усулини ишлаб чиқиш”

21321231

ТЕРМИТЛАРГА ҚАРШИ КУРАШДА ИНСЕКТИЦИДЛИ ВОСИТА ТАЙЁРЛАШ УСУЛИНИ ИШЛАБ ЧИҚИШ 03.00.06 – Зоология Диссертация ҳимоясисиз ихтиро патенти асосида биология фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини ...

Э Ъ Л О Н!

2423424324

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси хузуридаги Олий Аттестация комиссияси Раёсатининг 2017 йил 31 майдаги 239/3-сон қарори билан тасдиқланган «Малакавий имтиҳонлар ўтказиш тартиби тўғрисидаги Низом» нинг 8-бандига ...

ЭЪЛОН! 2021 йил 24 март соат 15:00 да Зоология институти ҳузуридаги илмий даражалар берувчи DSc.02/30.12.2019.B.52.01 рақамли илмий кенгаш қошидаги илмий семинарнинг навбатдаги № 2-сонли мажлиси бўлиб ўтади

2423424324

2021 йил  24 март соат 15:00 да Зоология  институти ҳузуридаги илмий даражалар берувчи DSc.02/30.12.2019.B.52.01 рақамли илмий кенгаш қошидаги илмий семинарнинг навбатдаги № 2-сонли мажлиси бўлиб ...

Институтимиз Ёш олими кичик илмий ходим, Атамуратова Мухайё Шавкатовнага “Йилнинг энг яхши мақоласи” дипломи тақдим этилгани билан табриклаймиз

24234243243

Бугун 28 январь 2021 йил Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги томонидан “Янги Ўзбекистоннинг истеъдодли ёшлари” номли илмий тўплам нашрдан чиқди. Ушбу китоб тўпламига тақдим ...

2021 йил 14январь соат 16:00 да Зоология институти ҳузуридаги илмий даражалар берувчи DSc.02/30.12.2019.B.52.01 рақамли илмий кенгаш қошидаги илмий семинарнинг навбатдаги №10-сонли мажлиси бўлиб ўтади (ZOOM дастури орқали Онлайн тарзда)

2423424324

ЭЪЛОН ! 2021 йил  14январь соат 16:00 да Зоология  институти ҳузуридаги илмий даражалар берувчи DSc.02/30.12.2019.B.52.01 рақамли илмий кенгаш қошидаги илмий семинарнинг навбатдаги №10-сонли мажлиси бўлиб ...

2021 йил 14январь соат 14:00 да Зоология институти ҳузуридаги илмий даражалар берувчи DSc.02/30.12.2019.B.52.01 рақамли илмий кенгаш қошидаги илмий семинарнинг навбатдаги №9-сонли мажлиси бўлиб ўтади (ZOOM дастури орқали Онлайн тарзда)

2423424324

ЭЪЛОН ! 2021 йил  14январь соат 14:00 да Зоология  институти ҳузуридаги илмий даражалар берувчи DSc.02/30.12.2019.B.52.01 рақамли илмий кенгаш қошидаги илмий семинарнинг навбатдаги №9-сонли мажлиси бўлиб ...

Ўзбекистоннинг Самарқанд вилояти ноёб ва йўқолиб бораётган умуртқали ҳайвонлар турлари кадастри бўйича қўлланма нашр этилди

Кириб келган 2021 йилнинг бошланиши билан “Ўзбекистоннинг Самарқанд вилояти ноёб ва йўқолиб бораётган умуртқали ҳайвонлар турлари кадастри (судралиб юрувчилар, қушлар, сутэмизувчилар)” нашрдан чиқди. Ўзбекистон Республикаси ...