Зоология институти ҳузуридаги илмий даражалар берувчи DSc.02/30.12.2019.В.52.01 - рақамли Илмий кенгаш қошидаги Илмий семинар ТАРКИБИ 03.00.06-Зоология ихтисослиги (биология фанлари)

Т/р. Фамилияси, исми, отасининг исми Туғилган йили Ихтисослик

шифри

Иш жойи, лавозими, илмий даражаси, илмий унвони
1. Шакарбоев

Эркинжон Бердикулович

(раис)

1969 03.00.06 Зоология институти, илмий котиб, биология фанлари доктори, профессор
2. Акрамова Фируза Джалалиддиновна

(раис ўринбосари)

1976 03.00.06 Зоология институти, лаборатория мудири, биология фанлари доктори, профессор
3. Ахмедова Зухра Юлдашевна

(илмий котиб)

1976 03.00.06 Зоология институти, лаборатория мудири, биология фанлари номзоди
4. Азимов

Джалолиддин Азимович

1938 03.00.06 Зоология институти, бош илмий ходим, биология фанлари доктори, профессор, академик
5.

 

 

 

Дадаев Сайдулла 1947 03.00.06 Тошкент давлат педагогика университети, кафедра профессори, биология фанлари доктори, профессори
6. Зокиров Исломжон Илхомжонович 1979 03.00.06 Фарғона давлат университети, Биология кафедраси доценти, биология фанлари доктори
7. Камилов

Бахтияр Ганиевич

1958 03.00.06 Тошкент давлат аграр университети, кафедра профессори, биология фанлари доктори
8. Кожевникова Алевтина Григорьевна 1949 03.00.06 Тошкент давлат аграр университети, кафедра профессори, биология фанлари доктори
9. Кимсанбоев Хужамурот Хамракулович 1943 03.00.06 Тошкент давлат аграр университети, кафедра профессори, биология фанлари доктори, профессор
10. ОАК эксперт кенгаш аъзоси
11. Холбоев

Фахриддин Рахмонкулович

1966 03.00.06 Ўзбекистон Миллий университети, кафедра доценти, биология фанлари доктори
12. Холматов

Бахтиёр Рустамович

1984 03.00.06 Зоология институти, директор, биология фанлари доктори
13. Кузметов Абдулахмет Раймбердиевич

 

1961 03.00.06 Ўзбекистон Миллий Университети кафедра профессори, биология фанлари доктори
14. Кучбоев

Абдурахим Эргашевич

1967 03.00.06 Зоология институти, лаборатория мудири, биология фанлари доктори, профессор
15. Мирзаев

Улуғбек Тўраевич

1962 03.00.06 Зоология институти, директор ўринбосари, биология фанлари номзоди
16. Мўминов

Боқижон Алимович

1956 03.00.08 Ўзбекистон Миллий университети, кафедра доценти, биология фанлари номзоди
17. Кашкаров

Роман Данилович

1962 03.00.06 Қушларни муҳофаза қилиш жамияти раиси, биология фанлари номзоди
18. Митропольская

Юлия Олеговна

1965 03.00.06 Зоология институти, катта илмий ходим, биология фанлари номзоди
19. Мирзаева

Гулнора Саидарифовна

1977 03.00.06 Зоология институти, лаборатория мудири, биология фанлари номзоди