Зоология институти ҳузуридаги 03.00.06 –Зоология ихтисослиги бўйича илмий даражалар берувчи DSc.02/30.12.2019.В.52.01 рақамли Илмий кенгаш таркиби

Т/р Фамилияси, исми, отасининг исми Туғилган

Йили

Ихтисослик шифри Иш жойи, лавозими, илмий даражаси, илмий унвони
1. Азимов Джалалиддин Азимович

(илмий кенгаш раиси)

1938

 

03.00.06

 

Зоология институти, бош илмий ходим, биология фанлари доктори, профессор, Ўзбекистон Республикаси ФА академиги
2. Пазилов Абдуваеит Позилович  (раис ўринбосари) 1958 03.00.06 Гулистон давлат университети, кафедра профессори, биология фанлари доктори, профессор
3. Мирзаева Гулнора Саидарифовна (илмий котиб) 1977 03.00.06 Зоология институти, лаборатория мудири, биология фанлари номзоди
4. Холматов

Бахтиёр Рустамович

1984 03.00.06 Зоология институти, директор, биология фанлари доктори
5. Шакарбаев Эркинжон Бердикулович 1969 03.00.06 Зоология институти, илмий котиб,  биология фанлари доктори, профессор
6. Абдуллаев Икром Искандарович 1966 03.00.06 Хоразм маъмун академияси, раис, биология фанлари доктори профессор
7. Акрамова Фируза Джалалиддиновна

 

1976 03.00.06 Зоология институти, лаборатория мудири, биология фанлари доктори профессор
8. Кучбоев Абдурахим Эргашевич 1967

 

03.00.06 Зоология институти, лаб. мудири, биология фанлари доктори, профессор
9. Эшова Холиса Саидовна 1962 03.00.06 Ўзбекистон Миллий Университети, Зоология кафедраси доценти, биология фанлари доктори
10. Камилов Бахтияр Ганиевич 1958 03.00.06 Тошкент давлат аграр университети, кафедра доценти, биология фанлари доктори
11. Медетов Максетбай Жапакович 1981 03.00.06 Зоология институти, катта илмий ходими, биология фанлари доктори