O‘zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi Zoologiya
instituti O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 4 sentyabrdagi «O‘zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi Botanika instituti va Zoologiya instituti faoliyatini tashkillashtirish choralari bo‘yicha» №PQ-3256-sonli Qaroriga asosan tashkil etildi. O‘zR FA Zoologiya institutining asosiy vazifalari va faoliyati yo‘nalishlari etib quyidagilar belgilangan

g5xaRl15057313100477_b