Зоология институти ҳузуридаги илмий даражалар берувчи DSc.02/30.12.2019.В.52.01 - рақамли Илмий кенгаш қошидаги Илмий семинар ТАРКИБИ 03.00.06-Зоология ихтисослиги (биология фанлари)

Т/р. Фамилияси, исми, отасининг исми Туғилган йили Ихтисослик

шифри

Иш жойи, лавозими, илмий даражаси, илмий унвони
1. Кучбоев Абдурахзхим Эргашевич (раис) 1967 03.00.06 Зоология институти, лаборатория мудири, биология фанлари доктори, профессор
2. Акрамова Фируза Джалалиддиновна (раис ўринбосари) 1976 03.00.06 Зоология институти, лаборатория мудири, биология фанлари доктори, профессор
3. Мирзаева Адолат Усмонбоевна

(илмий котиб)

1983 03.00.06 Зоология институти, катта илмий ходим, биология фанлари бўйича фассафа доктори (PhD)
4. Азимов Джалолиддин Азимович 1938 03.00.06 Зоология институти, бош илмий ходим, биология фанлари доктори, профессор, академик
5. Кимсанбоев Хужамурот Хамракулович 1943 03.00.06 Тошкент давлат аграр университети, кафедра профессори, биология фанлари доктори, профессор
6. Кожевникова Алевтина Григорьевна 1949 03.00.06 Тошкент давлат аграр университети, кафедра профессори, биология фанлари доктори
7.

 

Дадаев Сайдулла 1947 03.00.06 Тошкент давлат педагогика университети, кафедра профессори, биология фанлари доктори, профессори
8. Зокиров Исложон Илхомжонович 1979 03.00.06 Фарғона давлат университети, биология кафедраси доценти, биология фанлари доктори
9. Камилов Бахтиёр Ганиевич 1958 03.00.06 Тошкент давлат аграр университети, кафедра профессори, биология фанлари доктори
10. ОАК эксперт кенгаш аъзоси
11. Кузметов Абдулахмет Раймбердиевич 1961 03.00.06 Астрахан давлат техника университети Тошкент филиали, кафедраси мудири, биология фанлари доктори
12. Холматов Бахтиёр Рустамович 1984 03.00.06 Зоология институти, директор, биология фанлари доктори
13. Холбоев Фахриддин Рахмонқулович 1966 03.00.06 Ўзбекистон миллий университети, кафедра доценти, биология фанлари доктори
14. Шакарбоев Эркинжон Бердикулович 1969 03.00.06 Зоология институти, илмий котиб, биология фанлари доктори, профессор
15. Ахмедова Зухра Юлдашевна 1976 03.00.06 Зоология институти, лаборатория мудири, биология фанлари номзоди
16. Кашкаров Роман Данилович 1962 03.00.06 Қушларни муҳофаза қилиш жамияти раиси, биология фанлари номзоди
17. Митропольская Юлия Олеговна 1965 03.00.06 Зоология институти, катта илмий ходим, биология фанлари номзоди
18. Мирзаева Гулнара Саидарифовна 1977 03.00.06 Зоология институти, лаборатория мудири, биология фанлари номзоди
19. Мирзаев Улуғбек Тўраевич 1962 03.00.06 Зоология институти, директор ўринбосари, биология фанлари номзоди
20. Мўминов Боқижон Алимжанович 1956 03.00.06 Ўзбекистон миллий университети, кафедра доценти, биология фанлари номзоди
21. Амиров Ойбек Алимжанович 1986 03.00.06 Зоология институти, катта илмий ходим, биология фанлари номзоди